CL-UC101 - Hoá chất ức chế rong rêu trong hệ thống giải nhiệt

Liên hệ
  • Mã sản phẩm :
Số lượng:
Mua hàng

THÔNG  TIN SẢN PHẨM
CL-UC101 (Hoá chất ức chế rong rêu trong hệ thống giải nhiệt)
1. Giới  thiệu:
Hoá chất ức chế rong rêu CL-UC101 là chất diệt tảo mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Hoá chất ức chế rong rêu CL-UC101 sẽ cô lập và làm mất nước vi khuẩn và chuyển thành thể sữa.

2. Ứng dụng:
Hoá chất ức chế rong rêu CL-UC101 là chất diệt vi sinh có hoạt tính cao, được sử dụng như chất tẩy vi sinh, xử lý nước hệ thống giải nhiệt hở, nước sinh hoạt, nhà máy sản xuất giấy….
Độc tính thấp, dễ bị phân hủy.
Hoá chất ức chế rong rêu CL-UC101 được châm vào hệ thống bất cứ lúc nào trong suốt quá trình vận hành hệ thống giải nhiệt hở.
3. Lợi ích sản phẩm
Hoạt tính tiêu diệt vi sinh vật mạnh
Không tạo bọt
Ưc chế sự phát triển của vi sinh vật
Hiệu quả trong khoảng pH  lớn
Dễ phân hủy.
Bảo vệ bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn.

Đối tác phân phối

Đối tác