• Thông tin công nghệ

Quy trình tẩy rỉ sét đơn giản với acid citric

Đây là một trong những cách dễ dàng nhất, an toàn nhất, và ít sử dụng cơ học để loại bỏ gỉ bề mặt từ các công cụ bằng thép cũ.
Đối tác phân phối

Đối tác